gallery/img_6195
I januari 2019 flyttade jag till Lund

 

Jag jobbar som föreståndare för Internationella miljöinstitutet och som professor vid Lunds universitet.

  • Från 1.1.2012 till 31.12.2018 jobbade jag som forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral (SYKE), ett offentligt forskningsinstitut med nästan 600 anställda. 
  • Jag är docent i miljöpolitik vi Tammerfors universitet. 
  • Under perioden 2014-2018 fungerade jag som ordförande för Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. 
  • Från och med slutet av 2016 är jag ordförande för den vetenskapliga kommitteen vid Europeiska miljöbyrån (EEA).
  • Från och med 1.1.2019 är jag viceordförande för Finlands Akademis styrelse 

Jag disputerade 2006 med en avhandling om metoder för att utvärdera miljöpolitik. Jag har forskat i utformandet, implementeringen och utvärderingen av nationell och internationell miljöpolitik. Jag har också forskat i orsakerna till innovationer och möjligheterna för systemförändringar som skulle göra energi- och transportsystem klimatneutrala.   

Största delen av mina vetenskapliga publikationer är skrivna på engelska och en del av mina andra publikationer är skrivna på finska (se min publikationslista). Jag har nyligen skrivit en artikel på svenska:

Mickwitz Per 2018. ”Teknik och miljö: från utsläppskontroll till systemförändring” i Janhunen Juha (red.) Sphinx – Årsbok 2017-2018, Finska Vetenskaps-Societeten: Helsingfors, 101-120.

Den 18.10.2019 blev jag instalerad som professor vid Lunds Universitet. Min presentationssida "Omställning till ett hållbart samhälle" i Professorsinstallationsskriften. Hela Professorsinstallationsskriften 2019.